Właściciel obiektu wysoko ceni Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu służącego zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

§1

 1. Pokój w Villi Fenix jest wynajmowany na doby.
 2. Doba rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu, kończy o godz.10:00 w dniu wyjazdu.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 9.00 dnia w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. Hotel uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości wolnych miejsc.
 5. Należność za pobyt (reszta po odliczeniu zadatku) oraz dodatkowo zamówione usługi należy uregulować w dniu przyjazdu, zaraz po przekazaniu kluczy przy ladzie w recepcji.

§2

 1. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby niezameldowane w Villi Fenix mogą przebywać na terenie obiektu oraz w pokoju wyłącznie za zgodą właściciela obiektu/recepcji.
 3. Villa Fenix może odmówić przyjęcia gościa, który podczas pobytu w obiekcie rażąco narusza regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Villi Fenix lub gości albo szkodę na osobę Gościa, pracowników hotelu albo innych osób w nim przebywających albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.

§3

 1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mającą wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 4. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenie przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe w wyniku jego działania i zaniechania, jak również działanie lub zaniechanie osób mu towarzyszących lub odwiedzających.
 5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

§4

 1. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godz. 22:00 – 7:00 dnia następnego. Zachowanie osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych gości. Hotel może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 2. Na terenie obiektu dzieci winny być zawsze pod opieką rodziców, szczególnie dotyczy to strefy SPA oraz w szczególności basenu kąpielowego zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dzieci pozostające bez opieki zostaną ze strefy SPA i basenu wydalone.
 3. W restauracji Goście nie mogą przebywać w szlafrokach, strojach kąpielowych, bieliźnie itp.
 4. Do restauracji oraz strefy masażu i SPA zabrania się wprowadzania zwierząt domowych.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 6. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych używek na terenie całego obiektu, poza miejscami do tego wyznaczonymi tj. przed wejściem głównym do budynku.

§5

 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość winien wyłączyć wszystkie urządzenia, światło oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. W dniu wyjazdu wszyscy Goście zobowiązani są do zdania kluczy w recepcji oraz uregulowania zaległych rozliczeń powstałych w trakcie pobytu zwłaszcza z segmentu restauracji.

§6

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdzającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa po uregulowaniu przez niego kosztów przesyłki. Po trzech miesiącach od pozostawienia przedmiotów zostaną one skasowane.

§7

 1. W przypadku przyjazdu z psem, kotem lub innym zwierzątkiem należy w kasie recepcji uiścić kaucję której wysokość wynosi 400zł. Właściciel lub recepcjonista przyjmujący podejmuje decyzję o jej pomniejszeniu lub całkowitym odstąpieniu.